บ้านสองชั้น ผนังกระจก

บ้านสองชั้น ผนังกระจก

บ้านสองชั้น ผนังกระจก บ้านผนังกระจก ผนังกระจก คือ ผนังที่ทำจากกระจก ทั้งผืนโดยมีความสูงตั้งแต่พื้นถึงท้องคาน หรือ ท้องพื้นชั้นบน

แบบบ้านราคาไม่เกิน 7 แสน

แบบบ้านราคาไม่เกิน 7 แสน

แบบบ้านราคาไม่เกิน 7 แสน บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว